První návštěva

Vstupní vyšetření

Když poprvé zavítáte do naší praxe, vždy se Vás ujme jako první vedoucí lékař MUDr. Martin Čelko (kromě dětských pacientů – o těch více viz. „péče o děti“), který vás důkladně vyšetří, zhotoví potřebné RTG snímky a vyslechne vaše přání, potřeby a představy. Na základě všech těchto informací pak spolu s Vámi sestaví léčebný plán – tedy určí, jaké zákroky je nezbytné provést, jakým způsobem a v jakém pořadí, aby bylo dosaženo kýžených výsledků. Samozřejmostí je i vyhotovení cenového plánu ošetření. Na základě Vámi odsouhlaseného léčebného a cenového plánu Vám potom nabídne termíny pro jednotlivé zákroky.

Vždy se snažíme, aby naši klienti byli aktivně zapojeni do své léčby, vysvětlujeme jim podstatu onemocnění, kterými trpí, i povahu zákroků, které mají podstoupit. Našim cílem je tímto přístupem co nejvíc omezit strach z ošetření, který často plyne ze strachu z neznámého, a také motivovat naše klienty v péči o své vlastní zdraví. Pokud by Vám cokoli z toho, co Vám říkáme, vysvětlujeme, nabízíme apod., nebylo jasné, nebojte se zeptat, rádi Vám vše znovu vysvětlíme. Vzájemné pochopení je pro nás prioritní.