Péče o děti

 
dětský koutek

V našem zařízení se mimo dalších oborů zaměřujeme i na specializovanou péči o děti a jejich ústní dutinu. Pro děti se snažíme vytvářet příjemné, klidné a přátelské prostředí, které co nejméně připomíná návštěvu lékaře. V čekárně máme připravený bohatě vybavený dětský koutek a samotná ordinace je zařízena v příjemných teplých a veselých barvách a je zcela oddělená od ostatních. Lékařka i sestřička vítají dětičky vždy s úsměvem, v barevném tričku, z rádia znějí veselé dětské písničky a ze stěn na ně mávají zvířátka a postavičky ze známých pohádek. Po zvládnuté prohlídce či ošetření vždy děti odměňujeme malou hračkou.

První návštěva

O první návštěvě obecně platí, že čím dříve proběhne, tím lépe. Ideální čas pro první návštěvu zubního lékaře je po prořezání prvních zoubků, nejdéle okolo prvních narozenin. Již v tomto období je totiž nutné začít o dětský chrup správně pečovat a návštěva zubního lékaře je ideální příležitostí získat potřebné informace a doporučení ohledně ústní hygieny a výživy ve vztahu k prevenci zubního kazu. Obecně se řídíme pravidlem: „Čistý zub nemůže onemocnět!“

V první návštěvě se snažíme o navázání přátelské komunikace s dítětem. Všem dětem a zejména těm, které se vyšetření bojí, vždy dopředu přijatelnou formou vysvětlíme a na plyšové hračce ukážeme, co je čeká. Našim cílem je při první prohlídce zjistit skutečně reálný stav chrupu dítěte a dosavadní péče o něj. Začínáme běžnou prohlídkou zrcátkem a sondou a ve většině případů doplníme ještě vyšetření malými RTG snímky, které slouží k odhalení skrytých kazů mezi zuby. Zhotovování RTG snímků u dětí není v Česku příliš rozšířené, ale jedině na nich je možné mezizubní kazy odhalit a určit jejich rozsah včas a včas je tedy i léčit. Nutno podotknout, že je to právě mezizubní prostor, kde většina zubních kazů začíná. U větších dětí (cca od 6 let) indikujeme též přehledný RTG snímek (tzv. OPG), který nám pomůže odhadnout vývoj prořezávání stálého chrupu, ortodontické anomálie a odhalit některá onemocnění čelistí. Při snímkování jsou samozřejmostí ochranné pomůcky pro dítě i rodiče.

V první návštěvě děti nikdy neošetřujeme, pouze na základě zmíněných vyšetření stanovíme léčebný plán, který nejprve zkonzultujeme s rodičem a vzápětí s ním seznámíme i dítě. Hravou a srozumitelnou formou mu vysvětlíme a ukážeme na plyšové hračce, co budeme příště dělat. Některé nástroje si děti i samy vyzkouší a osahají. Děti se nejvíce bojí neznámého, ale když vědí, co je čeká a jaké pocity budou prožívat, strach často nahradí zvědavost a děti se nejen nebojí, ale často i těší na ošetření, které pak bez problémů zvládnou. 

Zpříjemnění ošetření

V naší praxi si obecně zakládáme na tom, aby jakékoli ošetření bylo pohodové a bezbolestné, u dětí obzvlášť. Před každým ošetřením podáváme lokální anestetikum, které i v malé dávce zajistí hladký a bezbolestný průběh ošetření. Samotné podání anestezie je sice trochu nepříjemné, ale trvá krátce, dítě je na něj vždy dopředu připravené a bolest z vpichu omezujeme předchozím slizničním znecitlivěním ve formě gelu či vodičky.

I když po podání anestezie ošetření nebolí, musí se děti potýkat s dalšími potenciálně nepříjemnými pocity, které vyvolává voda, vatové válečky, nástroje či odsávání v ústech. I tomu je možné předejít použitím tzv. kofferdamu (pro děti „pláštěnky“), což je tenká gumová blána, která se nasadí do úst a zachycuje veškerou vodu a izoluje sliznice a jazyk od dotyku nástrojů a savky. Navíc umožní i kvalitnější zhotovení některých typů výplní, protože zabrání nechtěnému proniknutí sliny na ošetřovaný zub.
A v neposlední řadě - jelikož kvalitně zhotovená a trvanlivá výplň není otázkou 5 minut, zkracujeme malým pacientům dlouhou chvíli animovanou pohádkou puštěnou na televizi přímo na křesle.

„Neošetřitelné“ dítě – co s ním?

Denně přichází do naší ambulance děti, které si s sebou přináší nálepku „neošetřitelné“. Většinu takových dětí se nám daří přesvědčit ke spolupráci „pouhým“ citlivým přístupem, věku přiměřeným vysvětlením, co budeme dělat, a zaručením bezbolestnosti ošetření, protože nejčastější příčinou strachu z ošetření a nespolupráce je právě strach z bolesti a neznámého. Pokud je dítě příliš malé, aby spolupracovalo, či se jej nedaří z počátku přesvědčit ke spolupráci komunikačně, případně pokud je nezbytné začít ošetřování příliš náročným či nepříjemným zákrokem (typicky extrakce bolavého zubu v zánětu), nabízíme rodičům možnost provést toto ošetření v tzv. sedaci, čímž jsme schopni předejít traumatickému zážitku, který by jinak mohl spolupráci dítěte poznamenat i na celý život.

Sedace při vědomí („lehká“ sedace)

Sedace při vědomí spočívá v podání léku, který částečně ovlivňuje vědomí dítěte. Dítě je schopné vnímat a reagovat na podněty, ale je klidnější a celou situaci vnímá zastřeně. Užívanou účinnou látkou je midazolam v kapkách, který podáváme s džusem. Jeho největší výhodou, kterou využíváme, je amnézie – tedy krátkodobá ztráta paměti po dobu působení léku, takže si dítě potom na ošetření nevzpomíná, nebo jen velmi matně.

Hluboká sedace

Jsou situace, kdy lehká sedace při vědomí nestačí nebo není vhodná (potřeba vícečetného spravování, složitější zákroky, nedostatečná reakce na lehkou sedaci…). Pro tyto případy nabízíme ještě tzv. hlubokou sedaci vedenou lékařem anesteziologem. Tento typ sedace je hlubší, dítě při ní spí, ale nikoli tak hluboce jako v celkové narkóze, dýchá samo a je snadno probuditelné. Sedativum se podává nitrožilně a celou dobu dítě monitoruje zkušený anesteziolog. Tento typ sedace nám umožňuje provést u nespolupracujících dětí i náročnější výkony v klidu, kvalitně a především šetrně, bez vzniku negativních zkušeností.

Provedením nezbytných ošetření v sedaci zabráníme vzniku negativní zkušenosti a dítě si pak snáze zvyká na prostředí ordinace v situacích, které jsou pro něj lépe zvládnutelné.