Preventivní prohlídka

Základem péče o zdravý chrup jsou pravidelné prohlídky u zubního lékaře, optimálně 2 prohlídky ročně. Jenom tak lze včas zachytit případné nové kazy, vyměnit nevyhovující výplň, atd. Rovněž naše záruka na protetické práce a implantáty je podmíněna pravidelnými preventivními prohlídkami.

Při preventivní prohlídce lékař zkontroluje vaše zuby a dásně a zhotoví potřebné RTG snímky ke zjištění mezizubních kazů či jiných problémů. Na základě nálezu s Vámi naplánuje případná nutná ošetření. Držíme se zlatého pravidla, že není-li to předem domluveno jinak, při preventivní prohlídce nikdy zuby nespravujeme.

 

V preventivní péči mají vedle pravidelných preventivních prohlídek své významné místo i návštěvy dentální hygieny, při nichž vám zuby profesionálně očistíme a hlavně zkontrolujeme, jestli je vaše domácí snažení o péči o zuby korunováno úspěchem a případně vám pomůžeme jej vylepšit.